Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Rastliny
Predmet: Biológia
Úroveň:
Typ materiálu: Žiacka lekcia
Použitie: Študijná stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- vyjadriť základné vlastnosti rastlín;
- rozlíšiť základné skupiny rastlín;
- popísať rozmanitosť rastlinných foriem;
- vymenovať podobnosti a rozdiely medzi životnými cyklami machorastov, sladičorastov a semenných rastlín.
Mali by ste už vedieť:
- rozdiely medzi machmi, plavúňmi a papraďami;
- rozdiely medzi nahosemennými a krytosemennými rastlinami;
- čo je výživa, autotrofná výživa, heterotrofná výživa, fotosyntézaa ukladanie látok;
- čo je symbióza a parazitizmus;
- čo je nepohlavné a pohlavné rozmnožovanie, meióza a mitóza, oplodnenie, bunkové delenie, delenie jadra, gaméta, zygota, spóra;
- čo je klasifikácia, druh;
- čo je stielka, pletivo.

Odporučiť priateľovi
 

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2020 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia