Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Atómové spektrum
Predmet: Chémia
Úroveň:
Typ materiálu: Žiacka lekcia
Použitie: Študijná stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- opísať svetlo ako konkrétny druh elektromagnetického žiarenia;
- vysvetliť vlnovú a časticovú povahu svetla;
- vysvetliť vzťahy medzi vlnovou dĺžkou, frekvenciou a energiou žiarenia;
- vysvetliť rozdiel medzi spojitým a čiarovým spektrom;
- opísať použitie čiar emisného spektra;
- opísať Bohrov model atómu;
- vysvetliť vznik spektrálnych čiar použitím Bohrovho modelu.
Mali by ste už vedieť:
- štruktúru atómu;
- elementárne subatomárne častice;
- hlavné znaky vlnového pohybu.

Odporučiť priateľovi
 

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2020 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia