Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Atmosféra
Predmet: Chémia
Úroveň: ZŠ - 2. časť
Typ materiálu: Žiacka lekcia
Použitie: Študijná stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- vysvetliť, ako sa sa vyvíjala zemská atmosféra predtým, nežnadobudla dnešné zloženie;
- opísať súčasné približné zloženie atmosféry v percentách;
- opísať štruktúru atmosféry;
- opísať proces vzniku radikálov po rozpade kovalentnej väzby;
- vysvetliť, ako radikály chlóru stenčujú ozónovú vrstvu;
- vysvetliť vplyv rozširovania ozónovej diery na zdravie človeka;
- vysvetliť, ako vzniká ozónová vrstva;
- opísať príčiny skleníkového efektu a aký dopad by mohol maťna podmienky života na Zemi.
Mali by ste už vedieť:
- ktoré plyny sa uvoľňujú zo sopiek;
- ako vznikajú kovalentné väzby;
- čo je to katalyzátor.

Odporučiť priateľovi
 

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2020 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia