Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Chémia alkánov a cykloalkánov
Predmet: Chémia
Úroveň:
Typ materiálu: Žiacka lekcia
Použitie: Študijná stránka
Na konci tejto lekcie by ste mali:
- pochopiť, prečo sú alkány a cykloalkány chemicky inertné;
- rozumieť energetickému profilu spaľovania alkánov;
- poznať podmienky, ktoré vedú k homolytickému štiepeniu väzby C–C;
- rozumieť mechanizmu radikálovej substitúcie;
- vedieť o vplyve typu halogénu na substitúciu v alkánoch;
- poznať základné metódy syntézy alkánov a cykloalkánov.
Mali by ste už:
- vedieť vyčíslovať chemické rovnice;
- poznať základnú štruktúru alkánov;
- rozumieť pojmom:
- dokonalé a nedokonalé spaľovanieuhľovodíkov;
- rozumieť pojmu homologické rady.

Odporučiť priateľovi
 

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2021 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia