Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Izoméria alkánov
Predmet: Chémia
Úroveň: ZŠ - 2. časť
Typ materiálu: Žiacka lekcia
Použitie: Študijná stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- definovať pojmy izoméria a izoméry;
- vysvetliť, čo sú alkylové skupiny a pomenovať alkylové skupiny zodpovedajúce jednotlivým členom homologického radu alkánov;
- pomenovať jednoduché izoméry alkánov s priamym reťazcom, ktoré majú jeden, alebo niekoľko substituentov rovnakého typu, a izoméry, ktoré majú rôzne substituenty;
- vysvetliť, prečo sú alkány s priamym reťazcom charakterizované vyššími bodmi varu a topenia, ako ich rozvetvené izoméry.
Mali by ste už:
- vedieť čo sú to uhľovodíky a alkány;
- vedieť pomenovať a napísať štruktúrne vzorce jednotlivých členov homologického radu alkánov, ktoré obsahujú 1 až 10 atómov uhlíka.

Odporučiť priateľovi
 

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2022 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia