Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Charakteristiky polohy - aritmetický priemer
Predmet: Matematika
Úroveň: ZŠ - 2. časť
Typ materiálu: Žiacka lekcia
Použitie: Študijná stránka
Mali by ste už:
- vedieť graficky znázorniť údaje;
- vedieť zostaviť frekvenčnú tabuľku.
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- chápať priemer ako ukazovateľ priemerného rozdelenia;
- chápať priemer ako „rovnovážny bod" súboru údajov;
- vypočítať aritmetický priemer netriedených údajov;
- vypočítať vážený priemer;
- vypočítať aritmetický priemer údajov vo frekvenčných tabuľkách;
- vypočítať aritmetický priemer škálovaných údajov;
- vypočítať aritmetický priemer pre zlúčené súbory údajov.

Odporučiť priateľovi
 

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2020 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia