Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Entropia
Predmet: Chémia
Úroveň:
Typ materiálu: Žiacka lekcia
Použitie: Študijná stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- použiť zákony pravdepodobnosti na vysvetlenie spontánnosti chemických a fyzikálnych zmien;
- vysvetliť pojem entropie ako miery neusporiadanosti na molekulovej úrovni;
- diskutovať o zmenách entropie spôsobených chemickými a fyzikálnymi procesmi;
- použiť hodnoty štandardnej entropie na výpočet zmien štandardnej entropie reakcie;
- vysvetliť, ako zmenu entropie systému ovplyvňuje teplota, zmena skupenstvaalebo stechiometria plynných reakcií;
- použiť zmenu entalpie a teploty na určenie zmeny entalpie okolia;
- použiť vypočítanú celkovú zmenu entropie na odhad, či je reakcia spontánna, alebo nie.
Mali by ste už vedieť:
- zmeny entalpie;
- exotermické a endotermické vlastnosti;
- zákony pravdepodobnosti;
- kinetické modely tuhých látok, kvapalín a plynov;
- rozpúšťanie iónových zlúčenín.

Odporučiť priateľovi
 

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2021 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia