Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Rovnomerný pohyb
Predmet: Fyzika
Úroveň: Úroveň 3
Typ materiálu: Žiacka lekcia
Použitie: Študijná stránka
Na konci tejto lekcie by ste mali byť schopní:
- pochopiť, že pohyb je relatívny;
- porozumieť, čo je poloha, rýchlosť a priemerná rýchlosť;
- čítať a zostrojiť graf závislosti polohy od času;
- vypočítať rýchlosť pri zmene polohy a času;
- premieňať jednotky rýchlosti.
Mali by ste už vedieť:
- rovnicu priamky v karteziánskej sústave súradníc;
- čo je vzťažná sústava.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2021 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia