Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Reakcie halogénov
Predmet: Chémia
Úroveň: Úroveň 2
Typ materiálu: Žiacka lekcia
Použitie: Študijná stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- objasniť vysokú reaktivitu halogénov;
- vysvetliť klesajúcu reaktivitu so zväčšujúcim sa atómovým číslom halogénov v rámci skupiny;
- vysvetliť, prečo je chlór reaktívnejší ako bróm;
- napísať rovnice reakcií halogénov s kovmi a vodíkom;
- vysvetliť kyslý charakter halogenovodíkov;
- uviesť najdôležitejšie vlastnosti a použitie kyseliny chlorovodíkovej;
- predpovedať, či molekula daného halogénu bude reagovať s iónom iného halogénu.
Mali by ste už vedieť:
- ako súvisí štruktúra atómu s vlastnosťami chemických prvkov;
- upraviť chemické rovnice.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2022 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia