Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Rozvoj matematickej gramotnosti - Jar
Predmet: Krok za krokom
Úroveň: Cvičenie
Typ materiálu: Lekcia
Použitie: Rozvoj matematickej gramotnosti
Medzi výchovno-vzdelávacie ciele aktivít z kategórie Rozvoj matematickej gramotnosti patrí: - rozvíjanie schopnosti rozlišovať a pomenovať geometrické útvary: kruh, trojuholník, štvorec, obdĺžnik; - poznať pojmy: rovnako, menej, viac; - poznať pojmy: veľký, väčší, najväčší; - schopnosť triediť a vytvárať skupiny; - schopnosť manipulovať s predmetmi a určovať počet.

Odporučiť priateľovi
 

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2022 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia