Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Získavanie kovov. Časť I.
Predmet: Chémia
Úroveň: Úroveň 3
Typ materiálu: Učiteľská lekcia
Použitie: Výkladová stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- vysvetliť a definovať minerál a rudu;
- vysvetliť všeobecné metódy získavania kovov z ich rúd;
- vysvetliť dôležitosť železa pre človeka;
- opísať vysokú pec a povedať o chemických procesoch,ktoré prebiehajú pri získavaní železa;
- vysvetliť základný proces výroby ocele v konvertoroch.
Už by ste mali poznať:
- definíciu oxidačno-redukčných reakcií;
- pojem energetiky v chemických reakciách;
- štruktúru iónových zlúčenín.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2021 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia