Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Priamky a uhly
Predmet: Matematika
Úroveň: Úroveň 1
Typ materiálu: Učiteľská lekcia
Použitie: Výkladová stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- rozumieť rozdielom medzi priamkami, polpriamkami a úsečkami;
- rozumieť rozdielom medzi kružnicami a kruhmi;
- poznať typy uhlov (ostrý, tupý a konkávny);
- merať uhly pomocou uhlomera;
- narysovať uhly daných veľkostí;
- narysovať mnohouholníky s daným počtom strán;
- Mali by ste už:
- byť schopní narysovať geometrické útvary, ako sú priamky, polpriamky, úsečky, uhly, mnohouholníky, kružnice;
- poznať pravý uhol, priamy uhol a plný uhol;
- vedieť, čo je mnohouholník.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2020 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia