Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Pohyb telies v kvapaline
Predmet: Fyzika
Úroveň: Úroveň 3
Typ materiálu: Žiacka lekcia
Použitie: Študijná stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní vysvetliť:
- rozdiel medzi laminárnym a turbulentným prúdením;
- čo je kinematická viskozita a dynamická viskozita kvapaliny;
- čo je Reynoldsovo číslo;
- Stokesov zákon;
- ako vplývajú typy prúdenia na odpor telesa.
Mali by ste už chápať:
- základné princípy klasickej mechaniky;
- pojmy súvisiace s molekulárnou štruktúrou látky (priemerná rýchlosť molekúl, priemerná voľná dráha);
- čo je tlak a hustota;
- ako vzniká vztlak na krídle lietadla.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2022 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia