Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Prechodné prvky
Predmet: Chémia
Úroveň: Úroveň 2
Typ materiálu: Žiacka lekcia
Použitie: Študijná stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- opísať polohu prechodných prvkov v periodickej sústave;
- uviesť príklady prechodných prvkov;
- opísať základné fyzikálne vlastnosti prechodných prvkov;
- vymenovať charakteristické vlastnosti prechodných prvkov;
- uviesť príklady prechodných kovov, ktoré sa používajú ako katalyzátory.
Mali by ste už vedieť:
- aký je vzťah medzi elektrónovou konfiguráciou atómu, atómovýmčíslom prvku a jeho umiestnením v periodickej sústave prvkov;
- ako sa vyčísľujú chemické rovnice;
- čo je to zrážacia reakcia.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2021 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia