Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Analytická geometria kružnice
Predmet: Matematika
Úroveň: Úroveň 3
Typ materiálu: Učiteľská lekcia
Použitie: Výkladová stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- vyznačiť obvod kružnice danej rovnicou( x – x 0 ) 2 + ( y – y 0 ) 2 = r 2 v súradnicovej sústave;
- vyznačiť kruh ( x – x 0 ) 2 + ( y – y 0 ) 2 ≤ r 2 alebo ( x – x 0 ) 2 + ( y – y 0 ) 2 < r 2v súradnicovej sústave;
- vyjadriť rovnicu kružnice x 2 + y 2 – 2 ax – 2 by + c = 0 v tvare( x – x 0 ) 2 + ( y – y 0 ) 2 = r 2 ;
- určiť rovnicu kružnice, ak sú zadané tri body.
Mali by ste už vedieť:
- nájsť body s danými súradnicami v súradnicovej sústave;
- nájsť súradnice daného bodu v súradnicovej sústave.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2022 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia