Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Rovnica priamky
Predmet: Matematika
Úroveň: Úroveň 2
Typ materiálu: Učiteľská lekcia
Použitie: Výkladová stránka
Mali by ste už:
- poznať karteziánsku súradnicovú sústavu;
- poznať vlastnosti podobných trojuholníkov.
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- nakresliť graf priamky;
- nájsť smernicu danej priamky;
- nájsť smernicu priamky kolmej alebo rovnobežnej s danou priamkou;
- určiť vlastnosti priamky z jej všeobecnej rovnice.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2022 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia