Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Grafické riešenie rovníc. Časť II.
Predmet: Matematika
Úroveň: Úroveň 3
Typ materiálu: Žiacka lekcia
Použitie: Študijná stránka
Na konci tejto lekcie by ste mali byť schopní:
- použiť grafické metódy na riešenie rovníc a sústav rovníc;
- použiť grafické metódy na overenie algebraických riešení rovníc.
Mali by ste už:
- rozumieť pojmom polynóm a jeho graf;
- vedieť, ako načrtnúť graf polynómov;
- rozumieť pojmom rovnica a jej riešenie;
- byť schopní používať grafické metódy riešenia jednoduchých rovníc.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2021 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia