Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Nerovnice
Predmet: Matematika
Úroveň: Úroveň 3
Typ materiálu: Žiacka lekcia
Použitie: Študijná stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- riešiť sústavu jednej kvadratickej a jednej lineárnej nerovnice s jednou neznámou;
- nájsť zjednotenie a prienik množín čísel spĺňajúcich rôznenerovnosti;
- overiť, či riešenie nerovnice obsahuje inú množinu riešení;
- nájsť grafické riešenie nerovnice s dvoma neznámymi;
- nájsť grafické riešenie sústavy jednej kvadratickej a jednej lineárnejnerovnice s dvoma neznámymi.
Mali by ste už:
- riešiť kvadratické rovnice a nerovnice;
- riešiť sústavu dvoch lineárnych nerovníc;
- pracovať s množinami;
- poznať grafy lineárnych a kvadratických funkcií.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2022 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia