Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Zákony plynu. Časť II.
Predmet: Chémia
Úroveň: Úroveň 2
Typ materiálu: Učiteľská lekcia
Použitie: Výkladová stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- rozobrať vzťahy medzi objemom plynu a jeho teplotou;
- interpretovať Gay-Lussacov zákon;
- vypočítať príklady, kde treba uplatniť Gay-Lussacov zákon;
- opísať izobarické, izochorické a izotermické zmeny a pomenovať zákony plynu,ktoré za tieto zmeny môžu;
- napísať rovnicu, ktorá opisuje vzťah medzi tlakom, objemom a teplotou plynu;
- prepísať skupenskú rovnicu podľa zadania.
Už by ste mali poznať:
- kineticko-molekulový model plynov;
- základné vlastnosti látok v plynnom skupenstve;
- Boylov zákon a Charlesov zákon.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2019 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia