Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Tuhé látky z rôznym zložením
Predmet: Chémia
Úroveň: Úroveň 2
Typ materiálu: Učiteľská lekcia
Použitie: Výkladová stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- opísať štruktúru kryštálovej mriežky kovalentných zlúčenín;
- poznať pojmy jednoduchá molekulová a makromolekulová tuhá látka;
- uviesť príklady jednoduchých a makromolekulových tuhých látok;
- opísať vlastnosti prvkov a zlúčenín, ktoré tvoria jednoduché molekulovéa makromolekulové tuhé kryštály;
- vysvetliť, prečo určité makromolekulové tuhé látky vedú elektrický prúda uviesť príklady takýchto látok.
Už by ste mali vedieť:
- čo je iónová, kovová a kovalentná väzba a uviesť príklady prvkov alebozlúčenín, v ktorých sa vyskytujú;
- fyzikálne vlastnosti kovov a iónových zlúčenín;
- polaritu niektorých molekúl.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2021 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia