Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Goniometria ostrého uhla
Predmet: Matematika
Úroveň: Úroveň 2
Typ materiálu: Učiteľská lekcia
Použitie: Výkladová stránka
Mali by ste už:
- poznať vlastnosti podobných trojuholníkov;
- poznať Pytagorovu vetu;
- vedieť riešiť lineárne rovnice v tvare úmernosti;
- poznať vlastnosti rovnostranného trojuholníka.
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- používať sínus, kosínus a tangens na hľadanie uhlov;
- nájsť sínus pri danom kosínuse (a naopak);
- riešiť trojuholníky;
- používať presné hodnoty pre vybrané uhly;
- používať kalkulačku na nájdenie hodnôt goniometrických funkcií;
- používať kalkulačku na nájdenie uhlov pri daných hodnotách trigonometrických funkcií.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2022 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia