Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Správanie živočíchov ako forma prispôsobenia prostrediu
Predmet: Biológia
Úroveň: Úroveň 3
Typ materiálu: Učiteľská lekcia
Použitie: Výkladová stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- rozumieť adaptačnej úlohe správania;
- porozumieť úlohe genetickej informácie na typy správania;
- porozumieť významu skúseností v zmene správania sajedinca;
- poznať rozdiely medzi rozličnými formami správania;
- chápať spojitosť medzi evolúciou živočíšnej nervovej sústavya vývinom kontrolovaného správania.
Mali by ste už vedieť:
- druhy a evolúciu;
- taxonómiu zivočíchov;
- stavbu a funkciu nervovej sústavy.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2020 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia