Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Zmena štandardnej entalpie. Hessov zákon
Predmet: Chémia
Úroveň: Úroveň 3
Typ materiálu: Žiacka lekcia
Použitie: Študijná stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- stanoviť štandardné podmienky, štandardný stav a štandardnúzmenu entalpie;
- stanoviť a vo výpočtoch použiť štandardné entalpie spaľovaniaa štandardné entalpie vzniku;
- vysvetliť Hessov zákon a použiť ho pri stanovení zmien entalpie;
- použiť štandardné entalpie spaľovania a štandardné entalpievzniku pri stanovení štandardnej zmeny entalpie reakcie.
Už by ste mali poznať:
- zmenu entalpie počas reakcie;
- exotermické a endotermické reakcie;
- termochemické rovnice.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2022 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia