Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Typy reakcií
Predmet: Chémia
Úroveň: Úroveň 2
Typ materiálu: Učiteľská lekcia
Použitie: Výkladová stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- vysvetliť nasledujúce typy reakcií:
- zlučovanie a rozklad,reakcie substitučná, zrážacia, neutralizačná, oxidačná reakciaa redukčná reakcia, exotermická reakcia, endotermická reakcia,vratná reakcia a nevratná reakcia;
- pomenovať typ reakcie podľa danej chemickej rovnice.
Už by ste mali vedieť:
- pojmy reaktant a produkt;
- ako zapisovať chemické rovnice použitím značiek;
- ako zapisovať rovnice jednoduchých chemických reakcií;
- ako vyčíslovať jednoduché chemické rovnice;
- označiť fyzikálne skupenstvo látky v chemickej rovnici.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2019 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia