Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Izoméria
Predmet: Chémia
Úroveň: Úroveň 3
Typ materiálu: Učiteľská lekcia
Použitie: Výkladová stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- vysvetliť základné typy izomérie:
- štruktúrnu izomériu (konštitučnú, polohovú a charakteristických skupín) a stereoizomériu (geometrickúa optickú);
- určiť typ izomérie v jednoduchých organických molekulách;
- určiť rozdiely vo fyzikálnych a chemických vlastnostiach enantiomérov;
- vysvetliť stavbu a použitie polarimetra.
Mali by ste už poznať:
- vzorce organických zlúčenín;
- pravidlá IUPAC názvoslovia organických zlúčenín;
- uhľovodíky;
- charakteristické skupiny;
- molekulové tvary.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2021 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia