Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Kovová väzba
Predmet: Chémia
Úroveň: Úroveň 2
Typ materiálu: Učiteľská lekcia
Použitie: Výkladová stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- dokázať kovy;
- opísať charakteristické fyzikálne vlastnosti kovov;
- opísať umiestnenie kovov v periodickej sústave prvkov a ich elektrónovúkonfiguráciu;
- opísať povahu kovovej väzby z hľadiska modelu „elektrónového mora“;
- vysvetliť, aký vplyv má vnútorná štruktúra kovov na ich vlastnosti.
Mali by ste už poznať:
- elektrónovú konfiguráciu prvkov;
- vznik katiónov ionizáciou;
- povahu a silu elektrostatických síl.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2022 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia