Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Elektrolýza. Časť II.
Predmet: Chémia
Úroveň: Úroveň 2
Typ materiálu: Žiacka lekcia
Použitie: Študijná stránka
Na konci tejto lekcie by ste mali byť schopní:
- opísať, ako prebieha elektrolýza soľanky;
- vysvetliť, čo zahŕňa elektrolytické pokovovanie;
- pomenovať použitia elektrolýzy;
- vypočítať množstvo produktu, ktoré sa pripravilo elektrolýzou;
- vypočítať čas, počas ktorého musí prechádzať elektrický prúdobvodom, aby sa elektrolýzou vylúčilo dané množstvo produktu.
Mali by ste už byť schopní:
- vysvetliť, čo je elektrolýza a ako prebieha;
- určiť katódu a anódu v prevádzkovom elektrolyzéri;
- určiť produkty elektrolýzy typických roztavených solí a typickýchvodných roztokov;
- napísať chemické rovnice pre elektródové reakcie, ktorésa uskutočňujú počas elektrolýzy typických roztokov.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2020 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia