Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Elektromagnetická sila
Predmet: Fyzika
Úroveň: Úroveň 2
Typ materiálu: Žiacka lekcia
Použitie: Študijná stránka
Na konci lekcie by ste mali vedieť:
- popísať elektromagnetickú silu;
- určiť smer pôsobenia elektromagnetickej sily;
- vysvetliť, ako poloha vodiča vzhľadom na siločiary magnetického poľaovplyvňuje veľkosť elektromagnetickej sily;
- uviesť vzťah medzi veľkosťou magnetickej sily a indukciou, dĺžkouvodiča a intenzitou poľa;
- popísať vzájomné pôsobenie vodičov umiestnených blízko seba,ktorými prechádza prúd.
Mali by ste už vedieť:
- čo je magnetická indukcia;
- ako určiť smer siločiar magnetického poľa okolo vodiča.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2019 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia