Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Voľná energia
Predmet: Chémia
Úroveň: Úroveň 3
Typ materiálu: Učiteľská lekcia
Použitie: Výkladová stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- definovať zmenu voľnej energie a použiť ju na určenie, či je reakciauskutočniteľná alebo nie;
- vysvetliť účinok hodnôt ΔH° a ΔS° na zmenu voľnej energie;
- vysvetliť prečo je väčšina exotermických procesov spontánna,ale len niektoré endotermické procesy sú spontánne;
- vysvetliť ako entalpia tvorby mriežky, entalpia hydratácie a zmenaentropie ovplyvňujú rozpustnosť iónových zlúčenín vo vode;
- dať do vzťahu uskutočniteľnosť reakcie a teplotu;
- vysvetliť dynamickú rovnováhu z hľadiska zmeny voľnej energie.
Už by ste mali poznať:
- entalpiu, zmenu štandardnej entalpie;
- entropiu, zmenu štandardnej entropie;
- entalpiu vzniku, entalpiu tvorby mriežky, entalpiu hydratácie, entalpiu roztoku, Hessov zákon;
- energetické schémy.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2021 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia