Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Kovalentná väzba. Časť I.
Predmet: Chémia
Úroveň: Úroveň 2
Typ materiálu: Žiacka lekcia
Použitie: Študijná stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- vysvetliť vznik kovalentných väzieb;
- určiť, ktoré prvky tvoria kovalentné väzby;
- vysvetliť pojmy:
- Lewisove bodkovo-krížikové zápisy, štruktúrny vzoreca molekulový vzorec;
- pomenovať nekovy, ktoré sa vyskytujú v prírode v podobe dvojatómových molekúl;
- znázorniť jednoduché dvojatómové molekuly, použitím molekulových vzorcov,štruktúrnych vzorcov a Lewisových zápisov;
- vysvetliť, ako sa tvoria viacnásobné väzby.
Už by ste mali vedieť:
- určiť počet valenčných elektrónov v atóme pomocou periodickej sústavy prvkov;
- rozdelenie prvkov na kovy a nekovy.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2021 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia