Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Nerovnice. Časť II.
Predmet: Matematika
Úroveň: Úroveň 2
Typ materiálu: Učiteľská lekcia
Použitie: Výkladová stránka
Mali by ste už vedieť:
- riešiť lineárne rovnice s dvomi premennými (pomocou algebraickýcha grafických metód);
- riešiť simultánne lineárne rovnice;
- riešiť lineárne nerovnice s jednou premennou (použitím algebraickýcha grafických metód);
- zostrojiť graf lineárnej funkcie.
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- riešiť simultánne lineárne nerovnice s jednou premennou;
- riešiť lineárne nerovnice s dvomi premennými;
- riešiť simultánne lineárne nerovnice s dvomi premennými;
- vyznačiť množinu riešení v rovine.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2020 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia