Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Trojuholníkové a štvorcové čísla
Predmet: Matematika
Úroveň: Úroveň 1
Typ materiálu: Učiteľská lekcia
Použitie: Výkladová stránka
Na konci lekcie by ste mali:
- vedieť, čo sú trojuholníkové čísla a poznať ich vlastnosti;
- vedieť, čo je druhá mocnina čísla;
- vedieť, čo je druhá odmocnina;
- vedieť určiť druhé odmocniny.
Už by ste mali vedieť:
- ako sčítavať prirodzené čísla;
- ako násobiť prirodzené čísla;
- čo je úsečka;
- ako určiť obsah štvorca.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2020 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia