Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Elektrochemický rad napätia kovov
Predmet: Chémia
Úroveň: Úroveň 2
Typ materiálu: Žiacka lekcia
Použitie: Študijná stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- vysvetliť, čo je reakčný rad kovov a čo z neho môžeme predpovedať;
- určiť reaktivitu kovu na základe jeho umiestnenia v reakčnom rade;
- opísať, ako kovy reagujú s kyselinou chlorovodíkovou, studenou vodou,parou a kyslíkom;
- uviesť, ktoré kovy nahradia vodík v kyselinách na základe reakčnéhoradu;
- vysvetliť, čo sú vzácne kovy a aké majú všeobecné chemické vlastnosti.
Mali by ste už vedieť:
- opísať základné vlastnosti alkalických kovov, kovov alkalických zemína prechodných prvkov;
- vyrovnať chemické rovnice.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2022 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia