Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Posunutie, dráha a rýchlosť
Predmet: Fyzika
Úroveň: Úroveň 2
Typ materiálu: Žiacka lekcia
Použitie: Študijná stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- vysvetliť, ako možno popísať polohu telesa a definovať vzťažnú sústavu;
- uviesť definície pre:
- trajektóriu, dráhu a posunutie;
- vypočítať veľkosť rýchlosti a rýchlosť a určiť rozdiely a podobnosti medzi týmito pojmami;
- uviesť príklady jednotiek rýchlosti, všimnúť si, že sa odlišuje od veľkosti rýchlosti uvedenej vyššie;
- popísať priemernú a okamžitú rýchlosť a uviesť príklady každej z nich;
- graficky určiť vektor výslednej rýchlosti.
Mali by ste už vedieť:
- aký význam majú skalárne a vektorové veličiny;
- ako sa sčítavajú vektory.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2020 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia