Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Disociácia kyselín, zásad a solí
Predmet: Chémia
Úroveň: Úroveň 3
Typ materiálu: Žiacka lekcia
Použitie: Študijná stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- určiť silné a slabé elektrolyty a ne-elektrolyty;
- vysvetliť, prečo roztoky elektrolytov vedú elektrický prúd;
- definovať kyseliny, zásady a soli a opísať ich všeobecné vlastnosti;
- vysvetliť disociáciu kyselín, zásad a solí;
- opísať neutralizačnú reakciu;
- vysvetliť rozpustnosť solí;
- opísať zrážanie.
Mali by ste už poznať:
- vlastnosti halogenovodíkov vo vodnom roztoku;
- reakcie oxidov nekovov s vodou;
- vlastnosti roztokov hydroxidov kovov 1.
a 2.
skupiny;
- vratné a nevratné reakcie.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2021 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia