Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Zmeny entalpie v procese rozpúšťania
Predmet: Chémia
Úroveň: Úroveň 3
Typ materiálu: Učiteľská lekcia
Použitie: Výkladová stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- vysvetliť vlastnosti vody z hľadiska štruktúry molekúl vody;
- opísať proces rozpúšťania iónovej tuhej látky;
- vysvetliť entalpiu hydratácie a faktory, ktoré ovplyvňujú jej hodnotu;
- definovať entalpiu rozpúšťania;
- odvodiť hodnotu entalpie rozpúšťania z entalpie tvorby mriežkya entalpie hydratácie;
- opísať, ako sa dá entalpia rozpúšťania merať experimentálne.
Už by ste mali poznať:
- zmenu štandardnej entalpie;
- iónovú väzbu a iónové tuhé látky;
- polaritu, dipólový moment a hybridizáciu;
- entalpiu tvorby mriežky;
- Hessov zákon.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2021 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia