Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Difúzia a rozpúšťanie
Predmet: Chémia
Úroveň: Úroveň 2
Typ materiálu: Učiteľská lekcia
Použitie: Výkladová stránka
Na konci tejto lekcie by ste mali vedieť:
- opísať jav difúzie;
- názorne ukázať proces difúzie medzi látkami v rôznych skupenstvách;
- pomenovať faktory, ktoré ovplyvňujú rýchlosť difúzie a vysvetliť vzťah medzi nimi;
- identifikovať príklady difúzie vo vašom bezprostrednom okolí;
- opísať proces rozpúšťania a definovať termíny rozpúšťadlo, rozpustná látka a roztok;
- pomenovať faktory, ktoré ovplyvňujú proces rozpúšťania a opísať jeho následky.
Už by ste mali:
- poznať kineticko-molekulárny model plynov a kvapalín;
- byť schopní opísať rozdiely medzi jednotlivými skupenstvami (vzdialenosť medzi časticami, príťažlivými silami, energiou častíc a pohyblivosťou častíc).

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2021 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia