Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Fosílne palivá a surová ropa
Predmet: Chémia
Úroveň: Úroveň 2
Typ materiálu: Žiacka lekcia
Použitie: Študijná stránka
Na konci lekcie by ste mali:
- chápať úlohu fosílnych palív;
- poznať pôvod fosílnych palív;
- poznať umiestnenie hlavných nálezísk fosílnych palív vo svete;
- pochopiť pochopiť proces frakčnej destilácie.
Mali by ste už:
- mať základné vedomosti z organickej chémie (alkány);
- mať základné vedomosti o čistení zmesí;
- byť schopní rozlíšiť medzi chemikcým prvkom a zlúčeninou;
- vedieť uviesť príklady reakcií spaľovania;
- rozumieť chemickým rovniciam;
- byť schopní robiť výpočty týkajúce sa hustoty, objemového %a hmotnostného %;
- poznať základné produkty z frakčnej destilácie surovej ropy a ich využitie.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2022 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia