Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Ropa ako zdroj uhľovodíkov
Predmet: Chémia
Úroveň: Úroveň 3
Typ materiálu: Žiacka lekcia
Použitie: Študijná stránka
Na konci lekcie by ste mali:
- chápať pôvod fosílnych palív;
- poznať dôležitosť ropy;
- poznať polohu hlavných nálezísk ropy vo svete;
- chápať frakčný destilačný proces;
- poznať základné produkty z frakčnej destilácie ropy a ich použitie;
- chápať pojmy "krakovanie" a "reformácia";
- byť schopní vykonať výpočty, ktoré obsahujú pojmy hustota ahmotnostné percento.
Mali by ste už:
- mať základné poznatky o čistení zmesí;
- chápať a byť schopní vyrovnávať chemické rovnice;
- chápať a byť schopní použiť pojem "hustota".
byť schopní vypočítať percentuálne koncentrácie a molárne hmotnosti.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2021 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia