Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Halogénalkány
Predmet: Chémia
Úroveň: Úroveň 3
Typ materiálu: Učiteľská lekcia
Použitie: Výkladová stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- definovať pojem funkčná skupina;
- zhotoviť modely, vytvoriť vzorce a správne pomenovať halogénalkány;
- uviesť príklady izomérov halogénalkánov;
- opísať fyzikálne vlastnosti halogénalkánov;
- opísať metódy prípravy halogénalkánov a napísať príslušnérovnice reakcií;
- uviesť príklady niektorých využití halogénalkánov;
- diskutovať o vplyve halogénalkánov na životné prostredie.
Mali by ste už:
- poznať štruktúru, názvoslovie, fyzikálne a chemické vlastnostialkánov a alkénov;
- poznať substitučné a adičné reakcie.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2022 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia