Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Pravidlá derivovania. Časť I.
Predmet: Matematika
Úroveň: Úroveň 3
Typ materiálu: Učiteľská lekcia
Použitie: Výkladová stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- derivovať súčet a rozdiel dvoch alebo viacerých funkcií;
- derivovať súčin dvoch funkcií;
- derivovať podiel dvoch funkcií.
Mali by ste už:
- chápať a byť schopní používať derivácie;
- poznať derivácie polynomických, exponenciálnych a logaritmických funkcií.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2022 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia