Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Derivovanie polynomických funkcií
Predmet: Matematika
Úroveň: Úroveň 3
Typ materiálu: Žiacka lekcia
Použitie: Študijná stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- derivovať funkcie v tvare y = ax n pre n prirodzené;
- derivovať súčet jednočlenov;
- derivovať polynóm;
- načrtnúť graf derivácie polynómu, ak poznáte funkciu.
poznať pojem smernica priamky;
- Mali by ste už:
- vedieť čítať grafy funkcií;
- vedieť, čo je to smernica dotyčnice krivky;
- poznať geometrickú interpretáciu derivácie;
- poznať deriváciu lineárnej funkcie a funkcie y = x n pre n prirodzené.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2022 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia