Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Základné goniometrické funkcie
Predmet: Matematika
Úroveň: Úroveň 3
Typ materiálu: Žiacka lekcia
Použitie: Študijná stránka
Na konci lekcie by ste mali:
- rozumieť a používať goniometrické funkcie všeobecného uhla;
- byť schopní vypočítať goniometrické funkcie uhla, ak je zadaná jedna z funkcií;
- rozumieť základným goniometrickým rovnostiam;
- vedieť dokázať jednoduché goniometrické rovnosti;
- vedieť použiť niektoré redukčné vzorce.
Už by ste mali:
- poznať goniometrické vzťahy v pravouhlom trojuholníku;
- poznať spôsoby meranie uhlov v radiánoch a v stupňoch;
- rozumieť pojmu všeobecný uhol;
- rozumieť pojmu definičný obor a obor hodnôt funkcie;
- vedieť nájsť súradnice bodu v súmernosti podľa bodu [0;
- 0] alebo podľa osi súradnicovej sústavy.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2022 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia