Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Vyjadrenie premennej zo vzorca
Predmet: Matematika
Úroveň: Úroveň 2
Typ materiálu: Učiteľská lekcia
Použitie: Výkladová stránka
Mali by ste už byť schopní:
- pracovať s algebrickými rovnicami, roznásobovať zátvorky, rozložiť algebrický súčet na súčin, riešiť lineárne rovnice, zjednodušiť algebrické zlomky, pracovať s algebrickými zlomkami, riešiť jednoduché racionálne rovnice.
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- preusporiadať rôzne vzorce, vyjadriť premennú zo vzorca.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2021 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia