Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Obrazovka a osciloskop
Predmet: Fyzika
Úroveň: Úroveň 2
Typ materiálu: Žiacka lekcia
Použitie: Študijná stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- popísať pohyb nabitej častice v elektrickom a magnetickom poli;
- určiť smer Lorentzovej sily;
- popísať kľúčové časti osciloskopu a trubice s katódovými lúčmi (obrazovky).
Mali by ste už vedieť:
- ako sa sčítavajú vektory;
- čo sú čiary elektrického poľa, čiary magnetického poľa, homogénnepole, indukcia poľa a napätie.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2020 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia