Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Usadené horniny. Časť I.
Predmet: Chémia
Úroveň: Úroveň 2
Typ materiálu: Žiacka lekcia
Použitie: Študijná stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- vysvetliť, čo je zvetrávanie a vymenovať faktory, ktoré tento proces ovplyvňujú;
- vymenovať a opísať typy zvetrávania hornín;
- uviesť príklady fyzikálneho, chemického a biologického zvetrávania;
- vysvetliť, čo je erózia a uviesť príklady rôznych druhov erózie;
- vymenovať spôsoby, akými sa prenášajú zvetrané horniny;
- vysvetliť činnosť vody, vetra a ľadovca pri prenose hornín;
- vysvetliť vznik usadenín na morskom a oceánskom dne.
Mali by ste už vedieť:
- čo sú to minerály;
- z čoho sa skladajú horniny;
- ako vznikajú vyvreté horniny;
- ktoré vyvreté horniny sú najbežnejšie.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2020 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia