Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Premenlivosť organizmov
Predmet: Biológia
Úroveň: Úroveň 2
Typ materiálu: Učiteľská lekcia
Použitie: Výkladová stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- vysvetliť, v čom spočíva podstata variácie;
- rozlíšiť genetickú variáciu a variáciu vplyvom prostredia;
- definovať fenotyp;
- opísať rozdiely medzi súvislou a nesúvislou variáciou;
- uviesť príklady oboch typov variácií.
Mali by ste už vedieť:
- základné údaje o stavbe a delení buniek(mitóze a meióze);
- význam mitózy a meiózy;
- že DNA tvorí genetický materiál.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2020 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia