Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Praktický význam molu
Predmet: Chémia
Úroveň: Úroveň 3
Typ materiálu: Žiacka lekcia
Použitie: Študijná stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- určiť empirický vzorec chemickej zlúčeniny;
- určiť molekulový vzorec daného empirického vzorcaa molovú hmotnosť;
- určiť zloženie zmesi;
- vypočítať reakčné výťažky.
Už by ste mali dobre poznať:
- jednotku množstva hmoty – mol;
- molovú hmotnosť;
- molový objem plynov;
- ako vypočítať počet molov;
- ako získať informácie o kvalitatívnom a kvantitatívnom zloženízlúčeniny z jej molekulového vzorca.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2022 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia