Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Chemická rovnováha v plynnej fáze
Predmet: Chémia
Úroveň: Úroveň 3
Typ materiálu: Učiteľská lekcia
Použitie: Výkladová stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- vysvetliť, prečo tlak ovplyvňuje reakcie plynov;
- premieňať rôzne jednotky tlaku;
- vysvetliť, ako zmena tlaku ovplyvňuje chemickú rovnováhu;
- opísať parciálny tlak a molový zlomok;
- napísať výraz pre K p reakcie;
- používať konštantu K p pri výpočtoch parciálnych tlakov v rovnováhe;
- vysvetliť dôležitosť reakčných podmienok v priemyselných výrobách;
- vysvetliť faktory, ktoré ovplyvňujú výsledok Haberovho procesu.
Už by ste mali vedieť:
- kinetickú teóriu plynov, zákon ideálneho plynu, Le Chatelierov princíp;
- ako napísať rovnicu rovnovážnej konštanty K c ;
- ako koncentrácia, teplota a katalyzátory ovplyvňujú chemickú rovnováhu.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2020 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia