Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Chemická rovnováha a rovnovážna konštanta
Predmet: Chémia
Úroveň: Úroveň 3
Typ materiálu: Žiacka lekcia
Použitie: Študijná stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- vysvetliť rozdiel medzi vratnými a nevratnými reakciami;
- vysvetliť dynamickú povahu chemickej rovnováhy;
- zapísať rovnovážnu konštantu pomocou vhodnýchreakčných rovníc;
- určiť jednotky K c ;
- vysvetliť vzťah medzi veľkosťou K c a umiestnením chemickej rovnováhy;
- určiť K c reakcie, ak poznáte rovnovážnu koncentráciu jedného reaktantu alebo produktu.
Mali by ste už poznať:
- rovnice reakcií;
- kinetiku chemických reakcií;
- energetické účinky chemických reakcií.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2020 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia